Wisc-r Zeka Testi

İstanbul Bakırköy de faaliyet gösteren PADEM Psikoloji de ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olan Wisc-r Zeka Testi uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Wisc-r zeka testi alt testlerinde değişik yetenek alanlarından örnekler bulunması, yorum ve puanlama esaslarının belirginliği, psikometrik özelliklerinin temin edici olması bu ölçeğin tercih edilmesine katkıda bulunmaktadır. Wisc-r Zeka Testi Sonuçları:…

Stanford Binet Zeka Testi

Stanford Binet Zeka testi bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla  2-16 yaş grubuna  uygulanan bireysel zeka testidir. İstanbul Bakırköy de faaliyet gösteren PADEM Psikoloji de ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlik ve güvenirliği yüksek olan St.Binet Zeka Testi uygulamaları gerçekleştirilmektedir.  Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Stanford-Binet testinin 15 farklı alt testi zekanın…

Denver Gelişim Tarama Testi

İ Psikoloji ve psikiyatrideki  rahatsızlıkların  büyük bir kısmının çocukluk döneminde ki sorunlardan kaynaklandığı bilinen bir gerçektir. Özellikle 0-6 yaş dilimi kritik yaş olarak nitelendirilmiştir. Bu dönemde en yaygın olarak kullanılan test Denver Gelişim Tarama Testi dir. Uzmanlar bir çok araştırmada bu testi kullanmaktalar. Nörolojide, psikiyatride ve psikolojide bu test çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Denver Gelişim Tarama Testi 4 ana…

4 Yaş Çocukları İçin Zeka Testi

Zeka testlerinin ürettiği sonuçların, bir çok aile ve uzmana;  çocuğun eğitim – öğretim, sosyal ve mesleki yönelimlerinin alt yapısını oluşturmada hayati önemi olan veriler sunduğu bir gerçektir. Bu yönüyle modern tıpta başvurulan ve çocukların gelişimi hakkında ipuçları veren en önemli veri aracıdır. Çocuğuna zeka testi uygulayan bir aile ile uygulamayan aile arasında önemli avantaj farklılıkları vardır.…

5 Yaş Çocukları İçin Zeka Testi

Zeka testlerinin ürettiği sonuçların, bir çok aile ve uzmana;  çocuğun eğitim – öğretim, sosyal ve mesleki yönelimlerinin alt yapısını oluşturmada hayati önemi olan veriler sunduğu bir gerçektir. Bu yönüyle modern tıpta başvurulan ve çocukların gelişimi hakkında ipuçları veren en önemli veri aracıdır. Çocuğuna zeka testi uygulayan bir aile ile uygulamayan aile arasında önemli avantaj farklılıkları vardır.…

Çocukların Okul Olgunluğu Nasıl Belirlenir?

İstanbul Bakırköy de faaliyet gösteren PADEM Psikoloji de testlerinin ürettiği sonuçların, bir çok aile ve uzmana;  çocuğun eğitim – öğretim, sosyal ve mesleki yönelimlerinin alt yapısını oluşturmada hayati önemi olan veriler sunduğu gerçeği ile sorumluluğu ile hareket ediyoruz. 4+4+4 sistemine geçişle beraber 66 ayını dolduran çocukların zorunlu okul çağı kapsamına alınmasıyla beraber okul olgunluğu konusu…

Zeka ve Gelişim Testi Uygulamaları

Zeka Testi, Gelişim Testleri çocukların gelişim seyrini takip etmede uzmanlar tarafından kullanılan ve ailelere hayati önemi olan bilgi ve sonuç sunabilme kapasitesine sahip veri toplama araçlarıdır.  İstanbul Bakırköy de Faaliyet gösteren PADEM Psikoloji de zeka testlerinin ürettiği sonuçları, çocuğun eğitim – öğretim gelişiminde, sosyal ve mesleki yönelimlerinin alt yapısını oluşturmada hayati önemi olan veriler sunduğu gerçeği…