Bireysel Terapi

Bireysel Terapi hizmetlerini oluşturan birçok benzer problem alanının nedenleri incelendiğinde  farklı dinamiklerin etkili olduğu gözlemlenmektedir. Bir başka  deyişle aynı psikolojik problemlerin altında yatan onlarca belki yüzlerce farklı neden yer alabilmektedir. Bu durum ruhsal sorunların doğrudan bir neden sonuç ilişkisi ile açıklanmasının güç olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla kişiler aynı problemleri yaşasalar bile çoğu zaman bu sorunları besleyen…

Grup Danışmanlığı

Grup Danışmanlığı ortak bir konu ile ilgili bir araya gelen ve birbirlerine destek olarak sorunların çözümünde paylaşım ve etkileşim esasına dayalı çözüme yönelik oluşturulan gruplardır. Bu gruplarda danışanların grup içinde ortaya koydukları çözümleri belirleyip yaşamlarına geçirmeleri amaçlanmaktadır. Gruplar 8 ile 10 kişi olacak şekilde düzenlenir. Grup danışmanlığında kişilerin benzer sorunlar yaşadığı daha homojen gruplar oluşturulabileceği…

Yönlendirme

PADEM Psikoloji olarak kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilen ön görüşme, ilk seans veya birkaç görüşme sonrasında bireyin problem alanına ve niteliğine göre ihtiyaç duyulan destek alanı ile ilgili olarak terapi yönlendirme desteği sunularak asıl ihtiyaç duyulan hizmeti almanız sağlanır. Böyle bir durumda gerekli bilgilendirmeler ve konsültasyon hizmeti sunularak bireyin ihtiyacını karşılamaya yönelik yönlendirme işlemi gerçekleştirilir. PADEM Psikoloji…