Aile ve Çift Terapisi

Bakırköy faaliyet gösteren Padem Psikoloji’ de Aile ve Çift Terapisi hizmeti, kendi  konusunda deneyimli, uzman psikologlar ve psikolojik danışmanlar tarafından sağlanmaktadır.  Aile Terapisi Nedir? Aile terapisi terimi genellikle iki anlamda kullanılmaktadır. Aile terapisinin kullanıldığı birinci anlam, bireyde bir psikiyatrik bozukluğun oluşumunun anlaşılması ve sağaltılmasında kullanıldığı durumlardır. Bu durumda içinde yaşadığı birincil çevredeki yani ailesindeki ilişkilerin dinamiklerinin anlaşılması ve…

Bireysel Terapi

Bireysel Terapi hizmetlerini oluşturan birçok benzer problem alanının nedenleri incelendiğinde  farklı dinamiklerin etkili olduğu gözlemlenmektedir. Bir başka  deyişle aynı psikolojik problemlerin altında yatan onlarca belki yüzlerce farklı neden yer alabilmektedir. Bu durum ruhsal sorunların doğrudan bir neden sonuç ilişkisi ile açıklanmasının güç olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla kişiler aynı problemleri yaşasalar bile çoğu zaman bu sorunları besleyen…

Cinsel Terapi

İstanbul Bakırköy de hizmet veren PADEM Psikoloji’de Cinsel Terapi hizmeti anlayışı; PADEM Psikoloji olarak Cinsel Terapinin, cinsel işlev bozukluklarına bağlı olarak tüm toplumları ve buna bağlı olarak bireyleri etkileyen yaygın sorunların başında geldiğini düşünüyoruz. İstanbul  Bakırköy de faaliyet gösteren merkezimizde konusunda uzman psikologlar ile sizlere destek oluyoruz. Cinsel sorunların mahremiyet boyutundan dolayı cinsel problemleri ifade etme ve çözüm arama süreci…

Çocuk ve Ergen Terapisi

İstanbul Bakırköy de faaliyet gösteren PADEM Psikolojinin Çocuk ve Ergen Terapisine bakış açısı: PADEM’de Çocuk ve Ergen Terapisi hizmeti, yapılandırılmış bir sistem dahilinde ailenin, çocuk ve ergenin  öncelikli problem alanları ve ihtiyaçları gözetilerek bireylere sunulur. İstanbul Bakırköy PADEM’de çocuk ve ergen terapisinde  çocuk ve ergenlerin yaşadığı sorunları tespit etmek amacıyla geçerlilik güvenilirlik çalışmaları yapılmış ölçekler kullanılır. Bu…

Aile Danışmanlığı Nedir ?

Aile danışmanlığı, ailede oluşan problemlerin, aile bireylerinin tümü ya da bir kaç aile bireyinin katılımı ile bir aile danışmanı eşliğinde çözümlenmeye çalışılması, sorunların çözümlenmesi için aile içi iletişim, yakınlık, kurallar, anlayış, güven, roller, otokontrol, problem çözme gibi temel öğelerin geliştirildiği bir ruh sağlığı uzmanı tarafından profesyonel olarak verilen sistematik yardım sürecidir Aile Danışmanlığına Hangi Durumlarda…

Evlilik Terapisi Nedir?

Evlilik terapisi,  terapistle birlikte aile bireylerinin ve gerektiğinde ailedeki diğer kişilerin katıldığı grupça yapılan bir psikoterapi yöntemidir. Aile içinde yaşanan problemlere bağlı olarak ortaya çıkan tutum ve davranışların aile düzenlerini, ilişkilerini, geçimini bozacak ölçülere varması sonucu yapılmaktadır. Evlilik terapisi, aile yapısında bulunan ve birbiriyle uyum içinde çalışan alt sitemlerin gelişebilmesini için ailede yapısal değişikliklerin oluşmasını…

İlişki Terapisi

İlişki Terapisi Nedir? İlişki Terapisi ; İlişkilerde bireylerin çözmeye zorlandığı problemlerin çözümünde ve ilişkilerini daha iyiye götürmek isteyen ilişkilerin başvurduğu bir terapi sürecidir. İlişki Terapisti Kimdir; İlişki terapistleri ilişki ve evlilik terapisi konusunda eğitim almış kişilerdir. İlişkilerle yapılan terapi için “İlişki Terapisi” yada “evlilik terapisi” gibi kavramlar kullanılmaktadır. Evli olan ya da olmayan bütün ilişkiler…

Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı ; çocuğun önceden edindiği bilgileri sınav esnasında kullanmasına engel olan ve başarının düşmesine sebep olan yoğun kaygıya verilen addır. Sınav kaygısı özellikle mükemmeliyetçi kişilik yapısına sahip olan kişilerde görülür. Bunun yanında kişinin gerçekçi olmayan düşünce biçimleri de sınav kaygısında etkilidir. Bu düşünce biçimlerinden bazıları ‘‘ben sınava hazır değilim, sınavda çıkacak soruları zaten yapamayacağım, bu…

Okul Korkusu (Okul Fobisi) Nedir?

Okul Korkusu (Okul Fobisi) Nedir? Okul korkusu; birçok çocuk okula başlarken neşeli ve isteklidir. Fakat okul günü bazı çocuklar yaşadığı yoğun kaygı sebebiyle ve anne babadan ayrılma, okulda yalnız kalma düşünceleriyle okula gitmek istemezler. Bunun sonucunda çocuklarda yoğun kaygı, huzursuzluk, öfke nöbetleri, ağlama krizleri ile beraber okula gitmek istememe davranışları ortaya çıkar ve bu duruma…

Çocuklarda Öfke

Çocuklarda öfke yaşanan kızgınlık ve  diğer duygularımız gibi doğal bir duygudur. Önemli olan öfkemizi nasıl dışa vurduğumuzdur. Öfkelenmek bir problem değilken öfkeyi yansıtma biçimimiz bir problem olabilmektedir. Çocuklar öfkesini; bağırma, ısırma, çığlık atma, vurma, ağlama, tekmeleme gibi davranışlarla gösterebilir. Bu davranışlar sık sık tekrarlanıyorsa eğer bu durumun doğru şekilde önlemini almak için bir uzman yardımı almanız…